Jan Pollas

Faglig Konsulent

Foto af Jan Pollas

Arbejdsområde:

  • LG sager
  • Teknik og service
  • Det specialiserede døgnområde
  • Bisidder
  • Advarsel
  • Bortvisning
  • Partshøring