Christina Mortensen

Faglig Konsulent

Foto af Christina Mortensen

Arbejdsområde:

  • Overenskomster
  • Løn og arbejdstid
  • Bisidder
  • Advarsel
  • Bortvisning
  • Partshøring