Koloniregler

Når man som ansat deltager på Koloni i daginstitutioner og klubber eller døgninstitutioner er der lavet aftaler, som omfatter de ansatte der deltager i et koloniophold eller hvis man deltager i borgernes ferie og højskoleophold m.v.

Se aftalerne for henholdsvis

daginstitutioner og klubber

døgninstitutioner