Du kan få hjælp til........

Som medlem af FOA Vendsyssel kan du få hjælp i de forskellige situationer, du kan komme ud for i forbindelse med dit arbejde, så du som medlem er sikret den bedst mulige hjælp.

Her er et udpluk at de emner hvor  og hvilket team, der kan hjælpe dig:

Ansættelse og ansættelsesbreve - Team Løn- og ansættelse


Arbejdsmiljøforhold - Team Arbejdsmarkedsforhold


Arbejdsskader - Team Arbejdsmarkedsforhold


Barselsorlov/omsorgsdage - Team Løn- og ansættelse


FOA Vendsyssel


Lønfastsættelse & lønforhandling - Team Løn- og ansættelse


Afskedigelser - Team Løn- og ansættelse


Alle FOAs overenskomster - såvel offentlige som private - Team Løn- og ansættelse


Alle indgåede overordnede aftaler med de offentlige arbejdsgivere  - Team Løn- og ansættelse


Sygdom - længere fravær fra arbejdspladsen - Team Arbejdsmarkedsforhold


Uddannelse- og uddannelsesplanlægning - Sektorerne


Tillidsrepræsentanter - valg/ansvar/forpligtelser/uddannelse - Team Tillidsvalgt


Arbejdsmiljørepræsentanter - ansvar/forpligtelser/uddannelse - Team Tillidsvalgt


Jobrotationsordninger - Team Arbejdsmarkedsforhold og sektorerne

Endvidere arbejder vi i FOA Vendsyssel (Team Arbejdsmarkedsforhold) politisk i form af forhandlinger omkring lediges forhold - herunder i særdeleshed om muligheder for beskæftigelse! 

Sammen gør vi forskellen