FOA Sydfyn tjekker din løn

- en af vores kerneopgaver, men vi har brug for din hjælp

I FOA Sydfyn er en af vores kerneopgaver at tjekke din løn, og det gør vi i samarbejde med dig og din TR.  Derfor starter et løntjek ofte hos din TR.
Ud fra dit ansættelsesbevis og lønseddel, kan det altid kontrolleres om din løn stemmer med de aftaler, der er indgået med din arbejdsgiver.  Men hvis tjekket skal gå dybere end det, har vi brug for din hjælp.

Det er vigtigt, du kender:

  • hvordan/hvornår du har arbejdet, her kan du fx bruge din lommekalender fra FOA
  • om du har aftaler om blandt andet udbetaling af afspadsering og overarbejde
  • normperiodens længde, start og slut
  • … og har en ide om, hvor vi skal lede efter fejlen

Med de rigtige oplysninger kan vi minimere sagsbehandlingstiden, give dig det bedste løntjek og måske lidt mere i løn.

Vi har brug for, at du forbereder dig før mødet ved så vidt muligt at besvare spørgsmålene i nedenstående pdf:

Spørgsmål til løntjek 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din sektor, hvis du har spørgsmål.