Løn, ansættelse og barsel

Har du spørgsmål omkring din løn eller ansættelse eller er du netop blevet opsagt - står vi altid klar til at hjælpe.

Har du faglige spørgsmål, er vi altid klar til at hjælpe dig - det kan eksempelvis være spørgsmål vedrørende: 

Ansættelse

 • løn, arbejdsplan
 • ferie-/feriefridage
 • omsorgsdag
 • barsel mv.
 • ansættelse i fleksjob eller skånejob.  

 Arbejdstidsaftaler

 • arbejdsplanlægning
 • ændring af mødeplan, rådighedstjeneste mv.  

Advarsler og afskedigelse

 • partshøring
 • opsigelsesvarsler
 • forhandling mv. 

Barsel

 • Informationspligt til arbejdsgiver
 • Løn og pension under barsel
 • Fleksibel orlov
 • Adoption

Du kan kontakte en sagsbehandler i afdelingens åbningstid på telefon 4697 2727 - eller sende en mail med dit spørgsmål via vores "kontakt os" eller på vores mail: sydfyn@foa.dk.