Om FOA Sydfyn

FOA Sydfyn er din lokale FOA-fagforening på Sydfyn.

Vi har ca. 3.500 medlemmer, der blandt andet arbejder på arbejdspladser indenfor:
» Sundhed og service, (som er en lokal sammenlægning af Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren) » Det pædagogiske område, og » Teknik og service.

Medlemmerne er opdelt i de tre sektorer alt efter arbejdsområde i følgende kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø, samt Region Syddanmark.
Find din kommunes hjemmeside i linkboksen i højre kolonne.

I fagforeningen er der 4 fuldtidsvalgte.
Det er de 4 valgte, som udgør politisk ledelse.

Fagforenigne har en valgt bestyrelse på 11 personer samt 4 suppleanter, disse er dels valgt på fagforeningens generalforsamling, og dels på den enkelte sektors årsmøde.

Fagforeningen afholder ordinær generalforsamling 1 gang om året, ultimo marts. På generalforsamlingen vedtages de love som fagforeningen arbejder efter. Du kan se FOA Sydfyns love i boksen i højre kolonne.