Personale i faglig afdeling

Der er ansat følgende medarbejdere i FOA Sydfyn

Faglig medarbejder

Faglig sagsbehandler

Faglig sagsbehandler

Faglig sagsbehandler

Socialrådgiver

Faglig sagsbehandler

Bogholder

Sagsbehandler

Sagsbehandler

Formandssekretær

Receptionist

Husassistent

Rengøringsassistent