Social- og Sundhedssektorens bestyrelse i FOA Roskilde

SOSU-sektor bestyrelsen i FOA Roskilde består af:

Sektorformand: Lone Rosenville Mikkelsen.
Sektornæstformand: Jesper Svanberg.
Bestyrelsesmedlem: Anette Hofflund, Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Bestyrelsesmedlem: Betina Pedersen, Roskilde Sygehus
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem: Lone Jensen, Bøgebakken.
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Linder, Roskilde Sygehus.
Bestyrelsesmedlem: Hanne Pedersen.
Bestyrelsesmedlem: Jeanette Berggrein, Greve.
Bestyrelsesmedlem: Tina Dybro, Roskilde
Bestyrelsesmedlem: Susanne D. Pedersen, Roskilde.

Bestyrelsen er valgt på sektorens generalforsamling.