Velkommen til sektoren

Da du arbejder inden for social- og sundhedsområdet er du medlem af social- og sundhedssektoren.

I sektoren arbejder vi tæt sammen med vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter der er valgt på FOA's område.

Vi sørger for at de er bedst muligt klædt på til at kunne hjælpe dig.

Sektorens arbejde består blandt andet i løbende at forbedre dine løn- og ansættelsesforhold, samt forbedre uddannelsesmulighederne for hver enkelt faggruppe.

Du kan altid henvende dig til dine tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, hvis du har spørgsmål eller problemer.
Kender du ikke din tillidsrepræsentant, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen. 

Ledige stillinger eller karriere udvikling indenfor Social og Sundhedssektoren: