Arbejdspladsklubber

Klubber i Social- og sundhedssektoren i FOA Roskilde

Arbejdspladsklubber på Roskilde Sygehus (RAS):

For portørerne:
Formand Jørgen Lindner, tillidsrepræsentant, ansat i Portørcentralen på Roskilde Sygehus.

Arbejdspladsklubber på Psykiatrisk Center Sct. Hans:

For plejere og social- og sundhedsassistenter:
Formand Anette Hofflund, fællestillidsrepræsentant, TR-kontoret tlf.: 4633 4400.

Kommuneklubber:
For tiden ingen registrerede kommuneklubber.

Fagklubber:
For tiden ingen registrerede fagklubber.