Sterilassistentuddannelsen

Sterilassistenten er med til at sikre at udstyr, som har været brugt til et kirurgisk indgreb, bliver håndteret således, at det kan anvendes til en ny operation, på en anden patient uden risiko for infektion og skade.

Sterilassistentuddannelsen udbydes på en række skoler i landet. I Østdanmark og Region Hovedstaden er det SOSU H, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og uddannelsen afholdes på SOSU Hs skolen i Herlev.

Uddannelsen er en Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og uddannelsens mål er formuleret under FEVUs uddannelsesmål for sterilarbejdet på sygehusene. Uddannelsen tager 10 dage og afsluttes med en prøve.

På uddannelsen til sterilassistent opnår deltageren kompetencer i forhold til håndtering af steriliserbart medicinsk flergangsudstyr, samt samarbejdet med andre faggrupper om opgaverne i sterilcentralen.

Målgruppe for sterilassistentuddannelsen:

Ufaglærte evt. med praksiserfaring fra sygehuse, deltagere med en erhvervsfaglig social- og sundhedsuddannelse samt medarbejdere der allerede er ansat på sterilcentraler eller genbehandlingsenheder.

Deltagerne skal kunne læse og skrive dansk, samt håndtere IT på brugerniveau.

 

”Som sterilassistent gør du en stor forskel for operationspatienten i samarbejde med andre faggrupper.

Johanne Bjørnslev, sterilassistent og koordinator på Den Regionale Sterilcentral.


Kontakt SOSU H på tlf. 7226 6060 eller på kurser@sosuh.dk, hvis du har spørgsmål til uddannelsen som sterilassistent.