Arbejdsopgaver og specialefunktioner for portører


Indenfor portørfaget knytter der sig en række forskellige arbejdsopgaver og specialefunktioner, som kan være forskellige i forhold til den afdeling eller det hospital man arbejder på i Region Hovedstaden.


 

Eksempler på arbejdsopgaver og specialefunktioner kan være:

     
 • Helikopterportør

         Funktionsbeskrivelse helikopterportør

         Funktionsbeskrivelse nøgleperson-helikopter

 • Gipsteknikker
         Stillingsbeskrivelse gipsetekniker
 • Operationsportør/kirurgisk portør

         Funktionsbeskrivelse operationsportør 

         Arbejdsbeskrivelse for operationsafsnit

 • Traumeportør

              Stillingsbeskrivelse for portør-traume

              Funktionsbeskrivelse nøgleperson-traume

 • Portør på intensiv

         Funktionsbeskrivelse portør-intensiv

 • Nøgleperson ved hjertestop
         Funktionsbeskrivelse Nøgleperson-hjertestop
 • Nøgleperson ved forflytning      

        Funktionsbeskrivelse Nøgleperson-forflytning

 • Nøgleperson ved lejringsudstyr

        Funktionsbeskrivelse nøgleperson-lejringsudstyr

 • Kliniskvejleder for portører
        Funktionsbeskrivelse kliniskvejleder 
 • Praktikvejleder for portører

        Funktionsbeskrivelse Praktikvejleder

 • COP Portør

         Funktionsbeskrivelse cop-portør

 • Card Lab portør

        Funktionsbeskrivelse Card Lab

 • Portør på akutklinik

         Funktionsbeskrivelse - Akutklinik 

 • Koordinerende portør

         Funktionsbeskrivelse koordinerende portør

 • Portør med tværgående funktioner

         Stillingsbeskrivelse U-portør

 • Portør generel

         Stillingsbeskrivelse for portør-generel

 • Plejeportør        
 • Respiratorportør    
 • Hjælpemiddelsportør
 • EKG portør
 • Portør på sterilafdeling

De opridsede specialefunktioner og tilknyttet stillingsbeskrivelser og funktionsbeskrivelser er eksemler fra de forskellige hospitaler i Region Hovedstaden og er ikke udtømmende, idet der sikkert findes flere både små og større specialefunktioner. Hvis du er har kendskab til andre specialefunktioner, som ikke er beskrevet i ovenstående, så må du meget gerne kontakte regionskonsulent Martin Hansen på mart@FOA.DK eller 20 55 20 98.