De faglige tovholdere

Næsten alle portører er organiseret i FOA afdeling 1 i Københavnsområdet og her varetages faglighed bl.a. af de ansvarlige for den faglige klub, som er kaj Duvander og Dennis Vagtborg Christensen, mens Henrik Christensen er ansvarlig på Bornholm.

hvis I har spørgsmål der vedrører faglighed på jeres arbejdsplads, så kontakt en af de 3 tovholdere. Hvis det omhandler uddannelse eller efteruddannelse, så skal I kontakte jeres FOA afdeling.

Kaj Duvander

Fællestillidsrepræsentant på Glostrup Hospital

kaj.duvander@regionh.dk - Tlf.: 61 10 00 04

Dennis Vagtborg Christensen

Fællestillidsrepræsentant på Amager/Hvidovre hospital

demolution10@yahoo.com - Tlf.: 61 77 59 06

Henrik Christensen

Fællestillidsrepræsentant på Borholms hospital

hchr0088@regionh.dk - Tlf.: 20 18 60 69