Sterilassistentuddannelsen

Sterilassistentuddannelsen udbydes på en række skoler i landet. Uddannelsen ligger under AMU uddannelserne og  uddannelsens mål er formuleret under EPOS uddannelsesmål for sterilarbejdet på sygehusene. Uddannelsen tager 10 dage.

Uddannelsen bliver udbudt få gange i løbet af året og sterilcentralen på Bispebjerg hospital var f.eks. på SOSU skolen i Århus for at tage uddannelsen. I Region Hovedstaden er det SOSU C der er godkendt til at gennemfører uddannelsen.

Mål for uddannelsen

Deltageren kan medvirke i arbejdet med genbehandling af steriliserbart medicinsk flergangsudstyr. I det arbejde kan deltageren medvirke til at identificere, om egne arbejdsgange overholder gældende standarder og retningslinjer. Endvidere kan deltageren forebygge og afbryde smitteveje ud fra viden om hygiejniske principper.

Deltageren kan udføre opgaverne: Rengøring, desinfektion, kontrol, oplægning, emballering og sterilisering af flergangskirurgisk udstyr samt modtagelse, håndtering, opbevaring og distribution af sterile en- og flergangsartikler. Deltageren kender til kirurgiske instrumenter med henblik på at kunne vurdere disse og udføre relevant vedligeholdelse af dem.

Deltageren har viden om anvendelse af kvalitetsstyringssystemer og elektroniske dokumentationssystemer samt disses betydning for styring, kommunikation og samarbejde internt såvel som eksternt.

I det daglige arbejde, kan deltageren tage hensyn til arbejdsmiljømæssige faktorer og har forståelse for eget ansvar i den forbindelse.

Målgruppe

Ufaglærte evt. med praksiserfaring fra sygehuse, medarbejdere med en erhvervsfaglig social- og sundhedsuddannelse og medarbejdere fra sterilcentralerne.

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat

Download uddannelsesmål for uddannelsen som sterilassistent (sterilarbejdet på sygehusene)