Hygiejnekurser

Region Hovedstaden har konstant forstærket deres indsats i forhold til hygiejnen, idet det er altafgørende at nedbringe smittefaren på hospitalerne ud fra et patientsikkerhedssyn. Regionen har derfor nedsat en hygiejnekomité, som har hovedansvaret for forbedring og udvikling af området.

Audit og egenkontrol er vigtige kontrolparametre på alle hospitaler og de sker ud fra standarderne DS/INSTA 800 og DS 2551 del 10.

Internt: Region Hovedstaden har afprøvet hygiejnekurser af en uges varighed, som pilot projekter og det skal nu sikres alle rengøringsmedarbejder skal have kurset fra 2014. Så Hvis I mener I ikke har deltaget i rengøringskurset, så skal I snakke med jeres leder.

Eksternt: Det er også muligt at tage kurser i hygiejne og rengøringsstandarder på AMU skolerne og I kan finde oplysninger om kursustilbud her