Figur der sidder på bøger og læser

Uddannelse og kompetenceudvikling

Du kan her få et overblik og inspiration til grunduddannelse, forskellige efteruddannelsestilbud og til kompetenceudvikling. Du skal være opmærksom på, at uddannelse og kompetenceudvikling skal aftales med din arbejdsgiver og pågældende uddannelsesinstitution.


FOA vil meget gerne hjælpe dig, hvis du og dine kollegaer ønsker at igangsætte efteruddannelse eller kompetenceudvikling.

Hvis du ønsker hjælp fra FOA, så kan du kontakte følgende:

Jesper Harding Jensen - Afdelingssektformand for kost- og servicesektoren, FOA Nordsjælland, jhaj@foa.dk, 46973366 / 30369004

Mimi Bargejani - afdelingsformand, FOA KLS,  ymyb@FOA.DK , 46971519 / 21925817

Gerda Sode Hansen - Sektorformand for kost- og servicesektoren, FOA Bornholm gesh@foa.dk , 46 197 33 08 

Irene Buus, afdelingsformand  FOA Frederikssund, irbu@FOA.DK , 46971221/30544971

Per Olaf Stralendorff Petersen , regionskonsulent pepe@foa.dk 21529236   

Serviceassistent-uddannelse

Oplysninger om serviceassistent-uddannelsen 

Læs mere

Rengøringstekniker-uddannelse

Oplysninger om uddannelsen til rengøringstekniker 

Læs mere

Sterilassistent-uddannelse

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til sterilassistent 

Læs mere

Hygiejnekurser

Hvilke muligheder er der for kompetenceudvikling i hygiejne 

Læs mere

AMU kurser

Hvilke muligheder har jeg for kompetenceudvikling gennem AMU


Læs mere