Hospitalsmedhjælper/husassistent

Stillingsbetegnelsen kan være forskellig på de enkelte hospitaler i Region Hovedstaden, idet det både kan være hospitalsmedhjælper eller husassistent. Man arbejder primært enten indenfor rengøringen eller i køkkenet.

Køkkenpersonale

Køkkenpersonale sikrer brugerne og patienterne på hospitalerne mad af god kvalitet, som er ernæringsrigtig.

I regionen arbejder man hovedsagligt i centralkøkkener, storkøkkener og hospitalskøkkener, leve-bo miljøer og på institutioner.

En husassistent i et køkken kan have nogle eller alle af følgende arbejdsopgaver:

- Bestilling, modtagelse og registrering af varer
- Udarbejdelse af kostplaner
- Madlavning og bagning
- Inddragelse af børnene i madlavningen i daginstitutionerne
- Uddelegere og koordinere køkkenopgaverne i leve-bo miljøer
- Udarbejdelse af madlister til brugerne og forældre
- Borddækning og servering
- Købe porcelæn og andet service
- Udlevering af mad
- Pakning af frostmad
- Vakuumpakning af madvarer

Husassistenternes arbejde er uanset om det gælder ældre, børn eller svage grupper et vigtigt element i hverdagen og har stor betydning for brugernes sundhed og velvære.

De store udfordringer for husassistenterne på køkkenområdet er at lave en god og ernæringsrigtig kost og sikre et højt hygiejneniveau.

Rengøringsmedarbejder

Rengøringsmedarbejderne sikrer, at alle borgere, der er omfattet af et offentligt velfærdstilbud, får omgivelser og behandling af høj hygiejnisk standard.

I regionen arbejder man hovedsagligt i institutioner, behandlingshjem, leve-bo miljøer og på hospitaler.

Der er mange, som tror, at husassistenternes opgave alene er rengøring, men uanset om de arbejder med ældre, børn eller andre grupper, der har brug for omsorg og pleje, er den menneskelige side også en vigtig del af jobbet. Husassistenten er ofte det menneske, man snakker med hver dag, og som man gerne deler sorger og glæder med.

En husassistent på rengøringsområdet kan have nogle eller alle af følgende arbejdsopgaver:

- Rengør opholdsrum og toiletter
- Vasker tøj og lægger tøj på plads
- Skifter sengetøj
- Passer blomster
- Tager gardiner ned, vasker dem og hænger dem op igen
- Skifter duge og sørger for servietter og lys
- Vasker vinduer indvendigt
- Rengør inventar
- Sørger for indkøb af rengøringsmidler
- Sørger for at fylde depoter 

De store udfordringer for husassistenterne på køkkenområdet er vedvarende at gennemføre en rengøring, som sikrer god hygiejne for alle brugere, og som bryder smitteveje.

Husassistenter i rengøringen har gennemført en række rengørings- og hygiejnekurser, som sikrer af de kan gennemføre rengøring og andre opgaver af høj kvalitet. Udviklingen går i retning af, at flere rengøringsmedarbejdere har en erhvervsuddannelse som rengøringstekniker eller serviceassistent.