Honorering forårets helligdage 2024

Honorering for påske, pinse og Kr. himmelfartsdag 2024 gældende for regions- og kommunalt ansatte

Hvis du er på arbejde:
Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Kristi Himmelfartsdag samt 2. pinsedag aflønnes du med:

Dagvagt: Fast timeløn + 50 % af timelønnen
Aftenvagt og nattevagt: Fast timeløn + 50 % af timeløn + aften- eller nattillæg.

Alle fast ansatte optjener frihed i forbindelse med, at der er en søgnehelligdag. Både den person, der er på arbejde og den person, der har fri optjener frihed.
Friheden beregnes ud fra din ansættelsesbrøk. Er du ansat på:

37 timer optjenes 7,4 timer = 7 timer og 24 min. pr. søgnehelligdag.
30 timer optjenes 6,0 timer pr. søgnehelligdag.
28 timer optjenes 5,6 timer= 5 timer og 36 min. pr. søgnehelligdag.
25 timer optjenes 5,0 timer pr. søgnehelligdag.

Elever er også omfattet af denne frihed.

1. maj og Grundlovsdag:
Kommunale ansatte har i størst muligt omfang ret til frihed i tidsrummet 12.00 - 24.00. De, der skal arbejde i dette tidsrum, har ret til søndagstillæg.
Regions ansatte har i størst muligt omfang ret til frihed d. 1. maj fra dagtjenestens begyndelse til kl. 24.00. De, der skal arbejde i dette tidsrum, har ret til søndagstillæg
Grundlovsdag giver ikke ret til frihed.

Du kan finde et opslag til arbejdspladsen her

Social- og sundhedssektoren