Sektorbestyrelsen Social- og sundhedssektoren

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Social– og sundhedssektoren

Arbejdsområde for sektorbestyrelsesmedlemmerne

 

Krav og forventninger til bestyrelsen: 

  • Deltage i fagpolitiske drøftelser med henblik på at formulere politikker og strategier
  • Deltage aktivt i forhold til udvikling af organisationen til gavn for dens medlemmer
  • Være aktiv i forhold til overordnet fagligt fællesskab

 

Opgaver, ansvar og kompetence: 

  • Sektorbestyrelsesmedlemmerne skal efterleve de af sektorbestyrelsen og afdelingen fastlagte politikker
  • Sektorbestyrelsesmedlemmerne skal forholde sig til alle sektorens medlemmer og medvirke til at sikre bred information til og fra sektoren
  • Sektorbestyrelsesmedlemmer har ikke forhandlingskompetence. Denne kompetence ligger utvetydigt hos sektorledelsen
  • Sektorbestyrelsesmedlemmerne er i sin information til medlemmerne ansvarlig overfor sektoren
  • Sektorbestyrelsesmedlemmerne medinddrages så vidt muligt i faglig sagsbehandling, drøftelser og forhandling

 

Medlemmer valgt på årsmødet til bestyrelsen

Lotte Helbo Kristiansen

 
 Sektorformand Lotte Helbo Kristiansen
Mette Thusgaard

Sektornæstformand Mette Thusgaard

 

 

Mette Neergaard

 Faglig sekretær Mette Neergaard

Eva Kirkegaard Pedersen

Favrskov Kommune - Ældreområdet

Eva Kirkegaard Pedersen,  social- og sundhedshjælper

 

Joan Andersen

Favrskov Kommune - Socialpsykiatri og Voksenhandicap

Joan Andersen, social- og sundhedsassistent

(ikke valgt fra området)

 Signe Friis Svenningsen Syddjurs Kommune - Ældreområdet

Signe Fris Svenningsen, social- og sundhedsassistent

Mette Mikkonen

Syddjurs Kommune - Socialpsykiatri og Voksenhandicap        

Mette Mikkonen Andersen, social- og sundhedsassistent

 Vibbe Vogel Norddjurs Kommune – Ældreområdet

Anne Vibeke Vogel Hansen, social- og sundhedsassistent

 Pernille Taubee Norddjurs Kommune – Socialpsykiatri og Voksenhandicap

Pernille Rothmann Taubee, social- og sundhedsassistent

(ikke valgt fra området)

Jack Thorøe Nielsen

Randers Kommune - Ældreområdet

Jack Thorøe Nielsen, social- og sundhedsassistent
           

Tina Arent Sørensen
Randers Kommune - Socialpsykiatri og Voksenhandicap

Tina Arent, social- og sundhedsassistent

 Heidi Glud Christensen

Regional repræsentant Hospital

Heidi Glud Jensen, social- og sundhedsassistent

Maria-Louise Meyer Eskerod

Regional repræsentant - Hospitalspsykiatri og Lokal Psykiatri

Maria-Louise Meyer Eskerod, social- og sundhedsassistent       

           

Louise Sylvestersen

Regional repræsentant Bosteder Handicap og Psykiatri

Louise Sylvestersen, social- og sundhedsassistent

 

Annemette Kop Søgaard

 

Privat/Staten

Annemette Kop Søgaard, social- og sundhedshjælper

(Ikke valgt fra området)

Charlotte Smed Jensen

Suppleant

Charlotte Smed Jensen, social- og sundhedsassistent

 Billede på vej

Suppleant

Alice Mahler Jensen, social- og sundhedsassistent