Sektorbestyrelsen Social- og sundhedssektoren

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Social– og sundhedssektoren

Arbejdsområde for sektorbestyrelsesmedlemmerne

 

Krav og forventninger til bestyrelsen: 

  • Deltage i fagpolitiske drøftelser med henblik på at formulere politikker og strategier
  • Deltage aktivt i forhold til udvikling af organisationen til gavn for dens medlemmer
  • Være aktiv i forhold til overordnet fagligt fællesskab

 

Opgaver, ansvar og kompetence: 

  • Sektorbestyrelsesmedlemmerne skal efterleve de af sektorbestyrelsen og afdelingen fastlagte politikker
  • Sektorbestyrelsesmedlemmerne skal forholde sig til alle sektorens medlemmer og medvirke til at sikre bred information til og fra sektoren
  • Sektorbestyrelsesmedlemmer har ikke forhandlingskompetence. Denne kompetence ligger utvetydigt hos sektorledelsen
  • Sektorbestyrelsesmedlemmerne er i sin information til medlemmerne ansvarlig overfor sektoren
  • Sektorbestyrelsesmedlemmerne medinddrages så vidt muligt i faglig sagsbehandling, drøftelser og forhandling

 

Medlemmer valgt på årsmødet til bestyrelsen

Inge Rasmussen
 
 Sektorformand Inge Rasmussen
Lotte Helbo Kristiansen
 Sektornæstformand Lotte Helbo Kristiansen
Mette Neergaard

 Faglig sekretær Mette Neergaard

Anita Lindgreen

Favrskov Kommune - Ældreområdet

Anita Lindgreen, social- og sundhedsassistent

Pernille Parby

Favrskov Kommune - Socialpsykiatri og Voksenhandicap

Pernille Parby, social- og sundhedsassistent

(ikke valgt fra området)

 Signe Friis Svenningsen Syddjurs Kommune - Ældreområdet

Signe Fris Svenningsen, social- og sundhedsassistent

Joan Andersen

Syddjurs Kommune - Socialpsykiatri og Voksenhandicap        

Joan Andersen, social- og sundhedsassistent

(Ikke valgt fra området)

 Anne Vibeke Vogel Hansen Norddjurs Kommune – Ældreområdet

Anne Vibeke Vogel Hansen, social- og sundhedsassistent

 Hanne Nezlo Hansen Norddjurs Kommune – Socialpsykiatri og Voksenhandicap

Hanne Nezlo Hansen, værkstedsassistent

Jack Thorøe Nielsen

Randers Kommune - Ældreområdet

Jack Thorøe Nielsen, social- og sundhedsassistent
           

Tina Arent Sørensen
Randers Kommune - Socialpsykiatri og Voksenhandicap

Tina Arent Sørensen, social- og sundhedsassistent

 Heidi Glud Christensen

Regional repræsentant Hospital

Heidi Glud Christensen, social- og sundhedsassistent

Maria-Louise Meyer Eskerod

Regional repræsentant - Hospitalspsykiatri og Lokal Psykiatri

Maria-Louise Meyer Eskerod, social- og sundhedsassistent       

           

Louise Sylvestersen

Regional repræsentant Bosteder Handicap og Psykiatri

Louise Sylvestersen, social- og sundhedsassistent

 

Annemette Kop Søgaard

 

Privat/Staten

Annemette Kop Søgaard, social- og sundhedshjælper

(Ikke valgt fra området)

Charlotte Smed Jensen

Suppleant

Charlotte Smed Jensen, social- og sundhedsassistent

 Billede på vej

Suppleant

Bettina Okholm, social- og sundhedsassistent