Social- og sundhedssektoren repræsenterer følgende faggrupper:

 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Sygehjælpere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Plejehjemsassistenter
 • Plejere
 • Portører
 • Ledere/mellemledere i den kommunale ældreomsorg
 • Tilsynsførende assistenter
 • Værkstedsassistenter
 • Handicaphjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Neurofysiologiassistenter
 • Fodterapeuter
 • Elever/Indgangsårselever
På forbundets hjemmeside kan du læse mere om faggruppernes arbejdssteder, uddannelse, funktioner og brugergrupper.