OK23 - Det private område

Nu har du chancen for at påvirke dine løn- og ansættelsesvilkår.
Som medlem af FOA har du indflydelse på de krav, der skal stilles til de kommende forhandlinger af din overenskomst.

Fra 1. marts 2023 skal overenskomsterne på det private arbejdsmarked fornyes.

Det gælder altså også din overenskomst, som bestemmer over dine løn- og arbejdsvilkår.

Som medlem af FOA har du indflydelse på de krav, der skal stilles til de kommende forhandlinger af din overenskomst.

Derfor vil vi gerne - inden forhandlingerne går i gang – høre hvad der rører sig i dit arbejdsliv og på din arbejdsplads.

For at sikre, at alle får mulighed for at komme til orde, indbyder vi til et online medlemsmøde. I mødet deltager Forbundets næstformand Thomas Enghausen, der er FOA ansvarlig for de kommende forhandlinger og fra FOA Randers deltager sektorformand Lotte Helbo Kristiansen og sektorformand André Vangsgaard.

Tilmeld dig medlemsmøde den 22. september

Samtidig er der oprettet en særlig side, hvor du kan læse mere om de kommende forhandlinger og hvor du kan indsende gode ideer. Det kan være, at du har generelle krav, eller det kan være at der er særlige dele af overenskomsten, som du mener bør ændres.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger er du velkommen til at kontakte sektorformand André Vangsgaard, der er lokalt ansvarlig for Det private område i FOA Randers - tlf. 4697 1900