Formandsskifte i Social-og-sundhedssektoren

Efter 25 år som sektorformand går Inge Rasmussen på pension til september 2022.

På årsmødet den 15. marts 2022 bliver der afholdt valg af ny sektorformand i social- og sundhedssektoren. Den nye formand tiltræder pr. 1. september 2022.

Der kan evt. blive et afledet valg på sektornæstformandsposten efter valget til sektorformand.

Ud over valg af sektorformand vil der også være valg af faglig sekretær i sektoren, da Sabine Billekop har valgt at fratræde sin post.

Den foreløbige dagsorden er lagt på hjemmesiden og derud over vil du på mail modtage dagsorden og et følgebrev, som tydeliggør vilkår og deadline for at opstille til posterne.

Det er vigtigt, du møder op og gør din indflydelse gældende.

Hvis du har spørgsmål til de valgte poster, er du velkommen til at kontakte Sektorformand Inge Rasmussen på tlf. 20 44 44 09