Faner FOA Randers

Årsmøde Social- og sundhedssektoren

Social- og sundhedssektoren indkalder til ordinært sektorårsmøde

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9501230221
Tid: til
Sted: FOA Randers, Østergade 12, Randers C
Ledige pladser 57
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Kl. 17.30 Spisning 

Kl. 18.30 Åbning af årsmødet

Dagsorden til sektorårsmøde i Social- og sundhedssektoren

A. Godkendelse af forretningsorden
B. Valg af dirigent

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nedsættelse af stemmeudvalg
3. Orientering / beretning
4.

Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer

5. Valg
5.1 Valg til afdelingsbestyrelsen

a. Afdelingsbestyrelsesmedlem 2 år
Jette Vika Jørgensen genopstiller

b. Afdelingsbestyrelses-suppleant 2 år
Anne Vibeke Vogel Hansen opstiller

5.2 Valg til sektorbestyrelsen
 

Norddjurs Kommune:
Social psykiatri og handicap: 1 repræsentant 2 år

 

Favrskov Kommune:
Ældreområdet: 1 repræsentant 2 år

Social psykiatri og handicap: 1 repræsentant 1 år

 
 

Syddjurs Kommune:
Ældreområdet: 1 repræsentant 2 år
Signe Fris Svenningsen genopstiller

Social psykiatri og handicap: 1 repræsentant 1 år
Mette Mikkonen Andersen opstiller

 

Randers Kommune:
Social psykiatri og handicap: 1 repræsentant 2 år
Tina Arent genopstiller

Regionale repræsentanter:
Hospital psykiatri og lokal psykiatri: 1 repræsentant 2 år
Maria-Louise Eskerod genopstiller

Privat/Staten: 1 repræsentant 2 år

1. suppleant: 1 repræsentant 2 år
Charlotte Smed Jensen genopstiller


Resultat af valg

6. Afslutning

Tilmelding til spisning senest den 6. marts 2023.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Social- og sundhedssektoren