Bestyrelsen som ledelse - FOA/PMF Kbh. Syd

Den politiske bestyrelses vigtigste opgave er at ”lede”. At udstikke og synliggøre de ”politiske rammer” og at sikre rammerne for en fornuftig organisering af arbejdet og endelig at foretage en fornuftig ressourceprioritering.

Formand og de valgte faglige sekretærer udgøre den daglige ledelse (DL), og de står for udførelsen af fagforeningens daglige arbejde i samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne (FTR). De skal sørge for at arbejdet udføres med den nødvendige professionalisme, og kunne udfylde de givne rammer, som bestyrelsen udstikker.
DL skal i samarbejde med FTR sikre overblik og sammenhæng i det daglige arbejde i FOA/PMF afdelingen - og er ansvarlig for at det arbejde, som bestyrelsen beslutter, også bliver udført.
DL er ansvarlig for, at bestyrelsen får de nødvendige oplysninger og at oplysningerne er let tilgængelige og overskuelige, således at bestyrelsen får optimale forudsætninger for at udføre ledelse.

Bestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt. Bestyrelsen vil mellem møderne få tilsendt relevant information pr. mail (begrænset omfang).

Bestyrelsen vil normalt være bredt sammensat, og hver især har sit bagland. På papiret en meget ideel sammensætning - og sådan skulle virkeligheden da også gerne være.
Medlemmer af bestyrelsen er ansvarlige for at være velforberedt til møderne, deltage aktivt i møderne og arbejde for, at det er de bedste beslutninger der bliver taget - under ansvar overfor medlemmerne på generalforsamlingen.

Udadtil vil bestyrelsesmedlemmer altid repræsentere fagforeningen, selvom det nogle gange er en uønsket forpligtigelse, så kan man ikke frasige sig bestyrelsesansvaret ved at ”udtale sig som privatperson".