Service - FOA Odense

Servicesektoren i FOA Odense har ca. 1.300 medlemmer og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • Ambulanceassistenter og -behandlere
 • Au-pair 
 • Beredskabsmestre, viceberedskabsmestre og beredskabsassistenter (brandmænd og personale ved vagtcentraler)
 • Buschauffører
 • Husassistenter
 • Kantineledere
 • Køkkenhjælpere
 • Paramedicinere
 • Reddere
 • Rengøringsassistenter
 • Rengøringsledere
 • Serviceassistenter
 • Servicemedarbejdere
 • Tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere:
  - Badeassistenter og bademestre
  - Biblioteksbetjente
  - Ejendomsservicetekniker/-elever
  - Idrætsassistenter
  - Plejehjemspedeller
  - Rådhusbetjente
 • Trafikmestre og trafikkontrollører
 • Ung i huset 
 • Vejformænd, ledende gartnerformænd og vejinspektører
 • Vejmænd