Hånd rakt i vejret

Servicesektorens generalforsamling 2023

For alle medlemmer af Servicesektoren

Der er nu lukket for tilmelding til spisningen - men du er velkommen til at deltage i selve generalforsamlingen

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-23-2503
Tid: til
Sted: FOA Odense, Vesterbro 120, Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Servicesektoren
Ledige pladser 99
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Godkendelse af dagsorden

5. Beretning

6. Indkomne forslag

7. Valg

    a. Sektornæstformand for 2 år

        Bo Bergstrøm modtager genvalg

        b. 4 Sektorbestyrelsesmedlemmer for 2 år

        Bettina Kølle Jørgensen modtager genvalg

        Fritz Christian Kjær modtager genvalg

Jørgen Sthen Hansen modtager genvalg

Mikael Secher Dahl modtager genvalg

    c. 1 Bestyrelsessuppleant for 2 år

        Thor Illum modtager genvalg

d. 1 Bestyrelsessuppleant for 1 år

Vakant

8. Afslutning

 

Forslag og indstillinger til punkterne 6 og 7, skal være sektoren skriftligt i hænde senest tirsdag den 14. marts 2023 kl. 12.00.

 

Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingens åbningstid, eller efter aftale, skriftligt afgives stemme fra og med onsdag den 22. marts til og med tirsdag den 28. marts 2023 kl. 12.00.

 

Program:

Kl. 17.30 Stand-up v/ Benjamin Jeppesen

Kl. 18.15 Spisning - Husk! Deltagelse i spisningen forudsætter tilmelding

Kl. 19.00 Generalforsamling

 

På sektorbestyrelsens vegne

Betina Schwertfeger

Sektorformand

 

Opslag Servicesektorens Generalforsamling 2023 pdf