Pædagogisk - FOA Odense

Pædagogisk sektor i FOA Odense har ca. 1.210 medlemmer og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

  • Centrale pladsanvisere
  • Dagplejeledere og -assistenter
  • Dagplejere
  • Omsorgsmedhjælpere
  • Pædagogiske konsulenter

Pædagogmedhjælpere organiseres i PMF, som på Fyn er en selvstændig enhed.