Hånd rakt i vejret

Pædagogisk sektors generalforsamling 2023

Faggruppe: Dagplejere, dagplejepædagoger, dagplejeledere, souschefer, centrale pladsanvisere, pædagogiske konsulenter og omsorgsmedhjælpere/-assistenter/ pædagogiske assistenter.

Der er nu lukket for tilmelding til spisning - men du er velkommen til selve generalforsamlingen.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-23-25-02
Tid: til
Sted: FOA Odense, Vesterbro 120, Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Pædagogisk sektor
Ledige pladser 25
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Godkendelse af dagsorden

5. Beretning

6. Indkomne forslag

7. Valg

   a. Valg af sektorformand

Hanne Winther modtager genvalg

   b. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

    Ann Thordal modtager genvalg

    Birgitte Brix Poffler modtager genvalg

Jette Laila Jørgensen modtager genvalg

    c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

Vakant

   d. 1 bestyrelsessuppleant

    Heidi Charlotte Nielsen modtager genvalg

8.  Afslutning

 

Forslag og indstillinger til punkterne 6 og 7, skal være sektoren skriftligt i hænde senest torsdag den 16. marts 2023 kl. 12.00.

 

I tilfælde af kampvalg kan der ved fremmøde i afdelingens åbningstid, eller efter aftale,  skriftligt afgives stemme fra og med fredag den 24. marts til og med torsdag den 30. marts kl. 12.00.

 

Tidsplan:

Kl. 17.30 Spisning - Husk! Deltagelse i spisning forudsætter tilmelding

                          senest torsdag den 23. marts 2023 kl. 12.00.

Kl. 18.15 Quiz

Kl. 19.00 Generalforsamling

 

 

På sektorbestyrelsens vegne

Hanne Winther

Sektorformand

 

Opslag Pædagogisk Sektors Generalforsamling 2023 pdf