Hånd rakt i vejret

Pædagogisk sektors generalforsamling 2022

Faggruppe: Dagplejere, dagplejepædagoger, dagplejeledere, stedfortrædere, souschefer, assistenter, centrale pladsanvisere, pædagogiske konsulenter og omsorgsmedhjælpere/-assistenter

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-22-25-02
Tid: til
Sted: FOA Odense, Vesterbro 120, Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Pædagogisk sektor
Ledige pladser 81
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af forretningsorden

4. Beretning

5. Indkomne forslag

6. Valg

   a. Valg af sektornæstformand

Dagplejer Susanne Gitte List modtager ikke genvalg

   b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

    Dagplejer Berit Lydal Kjær modtager genvalg

    Dagplejer Joan Grill Jensen modtager genvalg

    c. 1 bestyrelsessuppleant

    Dagplejer Lene Kjær modtager genvalg

7.  Afslutning

 

Forslag og indstillinger til punkterne 5 og 6, skal være sektoren skriftligt i hænde senest tirsdag den 8. marts 2022 kl. 12.00.

 

I tilfælde af kampvalg kan der ved fremmøde i afdelingens åbningstid, eller efter aftale,  skriftligt afgives stemme fra og med onsdag den 16. marts til og med tirsdag den 22. marts kl. 12.00.

 

Tidsplan:

Kl. 17.30 Spisning - Husk! Deltagelse i spisning forudsætter tilmelding

                          senest 16. marts 2022.

Kl. 18.15 Foredrag v/ Nanett Borre

Kl. 19.30 Generalforsamling

 

 

På sektorbestyrelsens vegne

Hanne Winther

Sektorformand

  

 Opslag til arbejdspladsens opslagstavle (pdf)