Generalforsamling 2021

Afdelingens generalforsamling den 3. februar 2021 udsættes / suspenderes gr. Covid-19 situationen i Danmark

Kære medlemmer

FOA Nordsjælland skulle have afholdt afdelingens generalforsamling den 3. februar 2021. Grundet den nuværende situation med Covid-19 i Danmark er det desværre nødvendigt, at udsætte / suspendere den pågældende generalforsamling.

Der er ikke indkommet nogle forslag.

Der er ikke indkommet nogle modkandidater til de opstillede poster, så de opstillede er valgt.

Der vil blive afviklet en generalforsamling / dialogforum om de politiske målsætninger, beretning, lovforslag og aktuelle emner, når Covid-19 situationen er kommet under kontrol.

Generalforsamlingen vil da blive varslet og indkaldt elektronisk / og via FOA Nordsjællands hjemmeside med 14 dages varsel.

Indkaldelse/dagsorden (pdf)

Skriftlig beretning (pdf)

Forslag til ændringer til afdelingens love (pdf)

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Regnskab 2019

Regnskabet for 2020 afventer revisionsprotokollat / påtegning

Referat (pdf)