Generalforsamling 18. september 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundet Covid-19 har afdelingens- og sektorernes generalforsamlinger tidligere måtte suspenderes. Disse kan nu genoptages. Før suspensionen var der opsat en frist for opstillede kandidater.

Da der ikke var kampvalg hertil ift. indkomne kandidater, er der foretaget valg til afdeling og sektorer på de politiske poster.

Der er enkelte poster der er vakante. Disse vil fremgå af de pågældende indkaldelser. 


Hermed indkaldes til afdelingsgeneralforsamling for FOA Nordsjælland:

Lørdag den 18. september 2021 i Frederiksborg Centret / Royal Stage, Milnersvej 39, Hillerød

Kl. 11.00 Fælles frokost – kræver tilmelding (se nedenfor)

Kl. 12.30 Generalforsamling i de enkelte sektorer – indkaldelse udsendt separat

Kl. 14.00 Fælles - Afdelingsgeneralforsamling

Såfremt du ønsker at deltage i frokosten, bedes du tilmelde dig via FOA Nordsjællands hjemmeside www.foanordsjaelland.dk / under kursus og arrangementer senest den 8. september.

Indkaldelse/dagsorden (pdf)

Skriftlig beretning (pdf)

Forslag til ændringer til afdelingens love (pdf)

Regnskab 2017 (pdf)

Regnskab 2018 (pdf)

Regnskab 2019 (pdf)

Regnskab 2020 (pdf)

Referat (pdf)