Heidi Pedersen

Daglig leder

Foto af Heidi Pedersen

Opsigelser - Cpr. 01-20
Sparring på det private område
Overlap på tjenstlige samtaler
Barselsområdet
Daglig ledelse