Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) i FOA Nordjylland bliver klædt på til opgaven!

FOA Nordjylland har mange tillidsvalgte, som er med til at skabe sammenhæng og gennemslagskraft i fagforeningen. De tillidsvalgte er bindeled imellem FOAs politik og det daglige arbejde på FOAs mange arbejdspladser i Region Nordjylland samt Thisted, Morsø, Rebild, Vesthimmerland, Jammerbugt og Aalborg Kommuner.

Det er den tillidsvalgte der giver FOA Nordjylland en idé om hvad kollegernes holdning er, hvad de forventer og hvad de eksempelvis har brug for. Desuden er de primus motor for at forbedre arbejdsvilkårene for alle medlemmer.

TR-/og AMR-aftaler
Arbejdsfordelingen mellem de tillidsvalgte og FOA Nordjylland bliver aftalt i en TR/AMR samtale. Aftalen, som er bygget op omkring de opgaver du kan støde på i det faglige arbejde, bliver indgået efter endt grunduddannelse og bliver løbende fornyet.

Efter konkret aftale med FOA Nordjylland er det muligt at sige fra overfor nogle af opgaverne, i en aftalt periode. I de tilfælde, vil det være FOA Nordjylland, der udfører de specifikke opgaver.

Behov for uddannelse 
Samtalen er også en måde at afdække dine behov for kompetenceudvikling i forhold til specifikke faglige arbejdsopgaver. Er du TR eller AMR og har du eksempelvis behov for at få viden om konkrete faglige emner udbyder FOA Nordjylland en del faglige kurser året rundt. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Arbejdsfællesskabet for tillidsvalgte i FOA Nordjylland.