Hver anden har oplevet fejl på lønsedlen!
Er du ansat i en offentlig overenskomstgruppe? Og har du helt styr på din lønseddel? Ellers er der altid hjælp at hente hos de faglige medarbejdere i FOA Nordjylland.
Foto: Colourbox

Lær at finde fejlene på din lønseddel

Hvis du er ansat på en overenskomst under en offentlig overenskomstgruppe, så kan du selv foretage det første simple tjek af din lønseddel.

Er du ansat i en privat virksomhed, skal du kontakte FOA Nordjylland.

Hvis du er nyansat eller vendt tilbage fra orlov eller lign., så er det en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller FOA Nordjylland, da det er vigtigt, at du er korrekt lønindplaceret.

Typiske fejl i lønsedler

  1. Forkert honorering for mer- eller overarbejde
  2. Forkert erfaringsdato
  3. Manglende eller forkert indbetaling til pensionsordning
  4. Manglende eller forkert lokalt løntillæg

Hvad kan du selv gøre:

  • Tjekke de fire råd ovenfor
  • få en forklaring på et specifikt spørgsmål til din lønseddel – kontakt arbejdsgiver eller lønkontoret i den kommune du arbejder i
  • bede din tillidsrepræsentant om hjælp i forbindelse med afklaring af konkrete spørgsmål
  • Kontakte FOA Nordjyllands eksperter på løn om hjælp i forbindelse med omfattende lønspørgsmål
  • deltage i kurser om løn som af og til holdes af FOA Nordjylland

Lær mere om din løn
I den kommende tid har vi planlagt lokale arrangementer, hvor du vil blive klædt på til at tjekke din egen lønseddel. Mange medlemmer har allerede haft glæde af de informative møder, som gør dig i stand til at tjekke lønsedlen, så du IKKE bliver snydt i løn.

Senest redigeret den 16.11.2022 af Inge-Marie Krøier