Lommeregner - blyant og ark med tal.

Foto: Colourbox

Din lønseddel

Kan du gennemskue din lønseddel? Ellers er der altid hjælp at hente hos de faglige medarbejdere i løn og ansættelse!

Som medlem af FOA har du og dine kolleger mulighed for at få besøg fra Løn og ansættelse i FOA Nordjylland.

De faglige medarbejdere arbejder til daglig med overenskomst og arbejdstidsaftalerne og sidder ligeledes dagligt med løntjek.

Besøg af en faglig medarbejder
Vi kommer gerne på din arbejdsplads efter aftale og laver et oplæg om hvordan du læser din lønseddel og sikrer dig, at du får den rigtige løn for dit arbejde. Dernæst er der mulighed for at få stillet alle de spørgsmål der er omkring ansættelse. Ofte opdager vi fejlindplacering af lønnen eller erfaringsdatoen, som gør at du skal stige i løn.

Det betaler sig...
Et besøg fra løn og ansættelse, betød for et af FOAs medlemmer, et brud på arbejdstidsregelsættet blev opdaget.

I hendes tilfælde skulle arbejdsgiveren udbetale hende 198.000 kr.