Hver anden har oplevet fejl på lønsedlen!
Tvivler du på om din løn er korrekt?

Find svar: Om din løn og løntjek

Tvivler du på om din løn er korrekt, så har vi en række råd som vi vil opfordre dig til at følge. Har du ikke en tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant, så er du meget velkommen til at kontakte os direkte i FOA Nordjylland.

Hvis du tvivler på at din lønseddel er korrekt, så:

 • Kontakt din FOA-tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant
 • Lad dem vurdere, om det er en opgave de kan håndtere
 • Alternativt sender de opgave videre til os i FOA Nordjylland
 • Har du ingen FOA-tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, så kontakt FOA Nordjylland

Vigtigt ved løntjek i FOA Nordjylland

 • Medbring kopi af dit ansættelsesbevis
 • Medbring dine lønsedler – minimum tre måneder – maksimum fem år
 • Medbring dine arbejdstidsopgørelser og husk altid at tage kopier
 • Medbring evt. lokalaftaler – fx omkring nedsat hviletid, udskydelse af fridøgn, honorering af p-møder og kurser, decentral arbejdstidsaftale m.m.
 • Medbring eventuelt egne notater om ændringer i arbejdstidsplanen
 • Medbring kun printet materiale
 • Clips aldrig papirerne sammen

Hvad skal tjekkes i dine papirer?

 • Gør altid opmærksom på, hvis du ønsker at få tjekket noget specifik
 • Det er ikke alt vi kan tjekke blot ved at få en stak lønsedler

Beklædningsgodtgørelse 
Eksempelvis får hovedparten af medarbejdere under SOSU-overenskomsten ikke beklædningsgodtgørelse (da de får stillet vasket tøj til rådighed), men du kan godt være en af få, som skal have beklædningsgodtgørelse, men vi vil ikke undre os over, hvis du ikke får, da det er ”hovedreglen”, at man ikke får.