Nyhedsbrev fra sektorbestyrelsen....

22. januar 2020

Nyt fra Social- og sundhedssektoren

Bestyrelsen Arbejder på at få lavet en ny undersøgelse om f.eks. Stress, Arbejdsvilkår osv.
Der er drøftet Spireprojektet.
FOA’s kongresmål er gennemgået
Delegerede ydelser på social og sundheds området er drøftet
Bestyrelsen har drøftet de ønsker, der kom fra medlemmerne til sektorgeneralforsamlingen, og hvilke der skal arbejdes videre med.

Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes for uddybning af punkterne.

af Gitte Christensen, formand for Social- og sundhedssektoren i FOA Frederikshavn


20. marts 2018

  • Sektorbestyrelsen har afholdt bestyrelses møde hvor vi har fået lavet og godkendt vores forretningsorden. Den kan ses på hjemmesiden - se forretningsordenen!
  • Årshjulet blev planlagt med foreløbige aktiviteter.
  • Sektorbestyrelsen vil meget gerne være synlige og vi besluttede at vi starter ud med at lave et kort nyhedsbrev og lægge på hjemmesiden, så man kan følge med i om der bliver drøftet noget der lyder spændende. Man er altid velkommen til at kontakte os for en uddybning for alle emner, eller skrive en mail til os.
  • Vi har drøftet kompetenceforum for Social og sundhedsassistenterne i Regionen, som sektorformændene forsøger at få op at stå.