sosu-bestyrelse-2023
Bagerst fra venstre: Gitte, Helle, Jeanette, Janni. Forrest: Jannie, Maibritt, Mette

Sektorbestyrelsen - FOA Frederikshavn

Social- og Sundhedssektoren

  • Sektorformand, Gitte Christensen, FOA Frederikshavn
  • Sektornæstformand, Helle Bagh Jensen Fællestillidsrepræsentant CSP, Frederikshavn 
  • Bestyrelsesmedlem: Janni Mosbjerg Sund Jensen, Bofællesskab, Skagen
  • Bestyrelsesmedlem: Jannie K. Rasmussen, Visitationsenheden, Frederikshavn
  • Bestyrelsesmedlem: Jeanette Christensen, Ældreområdet Sæby Hjemmepleje
  • Bestyrelsesmedlem:  Maibritt Corfixen, Psykiatrisk Støttecenter, Frederikshavn
  • Bestyrelsesmedlem Privat ansat:  Vakant
  • ​Bestyrelsesmedlem Regional ansat: ​Vakant
  • Suppleant: Mette Møller Nielsen, Psykiatrisk Støttecenter, Frederikshavn