Referat - generalforsamling i klubben for Social og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter

November 2015

Der var mødt 25 stemmeberettigede op til Generalforsamlingen i FOA´s lokaler.

Jens blev valgt til dirigent.

Jens havde et punkt til dagsordenen: Valg af referent.
Birgit blev valgt til referent

Forretningsordenen blev godkendt.

Helle J fremlagde beretningen, og den blev godkendt uden kommentarer.

Regnskabet blev fremlagt af Helle J, da Stella er på arbejde. Regnskabet blev godkendt.

Der er ikke lavet budget, da der besluttes på Generalforsamlingen, hvilke arrangementer bestyrelsen skal arbejde med.

Fastsættelse af kontingent, som forbliver på 20kr pr måned.

Indkomne forslag: Hvordan forholder bestyrelsen sig til, hvis der ikke meldes afbud til arrangementer der koster penge?
Forslag om egen betaling
Forslag om at sende SMS ca. 1 uge før
Helle J forklarer i forhold til egen betaling, så vil det være et kæmpe administrativt arbejde for bestyrelsen, og det er ikke godt for signalværdien for FOA, da medlemmerne vil tænke om nu FOA er begyndt at opkræve penge.
Helle har kontaktet Klubben for SSA I Århus for at hører hvad de gør, hvis man ikke møder op? De gør ingenting men italesætter det kollegaer i mellem.
Helle J forslår at det italesættes hos kollegaerne
Bestyrelsen skal skrive tydeligt på opslag, at det er vigtigt at melde fra.

Helle Madsen, Stella Christensen og Helle Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Forslag som skal på dagsordenen til næste Generalforsamling: Bestyrelsen skal have et honorar for deres arbejde -
Forslag til dagsordenen til næste Generalforsamling: Punktet Budget tages ud, og punktet valg af referent sættes på
Forslag til dagsordenen til næste Generalforsamling: At der i forretningsordenen under stk. 2 bliver rettet, så klubbens regnskabs år bliver fra 1. november – 31 oktober

Forslag til arrangementer:
Låne Vejlefjords neuropsykolog til et heldags kursus
Jens kommer en hel dag og underviser i dobbelt diagnoser (24-28stk.)
Hospice
Delir
Viborg rehabilitering
Hald Ege
Hammel neurocenter
Plejehjem ved Silkeborg
Hvordan håndteres udad reagerende borgere, kropssprog og kommunikation
Interkulturelt pædagogik
Kroniske smerter/smertebehandling
Medicinalfirmaer ud og fortælle
Sklerose foreningen
Diabetes foreningen
Terminal/palliativ
Reden på Sjælland
Plejehjem med humanistisk tilgang (Sjælland)
Bestyrelsen skal ikke arbejde videre med udenrigs ture--------kun indenrigs ture
Sociale arrangementer skal være hverdags aftener

Det er vedtaget at klubben laver 4 arrangementer om året. Få men gode arrangementer.