Generalforsamling 2015

DAGSORDEN:

• Valg af dirigent
• Fastsættelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning over klubbens virke i den forløbne periode v/ klubformand
• Regnskab ved kassereren
• Fastsættelse af kontingent
• Budget
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
- Helle Bagh Jensen (ønsker genvalg)
- Stella Jytte Palmelund Christensen (ønsker genvalg)
- Helle Beierholm Madsen (ønsker genvalg)
• Åbent punkt
• Afslutning

KOM OG VÆR MED, til at bestemme, hvad vi skal i det næste år.

Klubgeneralforsamlingen starter formelt kl. 19.00, men fra kl. 17.30 er klubben vært ved "Connis mad". Vi vil derfor bede dig om din tilmelding, senest den 16. november 2015.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformand i hænde senest 14 kalenderdage før generalforsamlingen.

Læs referatet her

Med venlig hilsen Klub bestyrelsen