Generalforsamling 2014

KOM OG VÆR MED, til at bestemme, hvad vi skal i det næste år.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformanden i hænde senest 14 kalenderdage før generalforsamlingen. Du kan sende en mail til klubformand Joan Pedersen på jope@frederikshavn.dk

Klubgeneralforsamlingen starter formelt kl. 19.00, men fra kl. 17.30 er klubben vært ved "Connis mad". Vi vil derfor bede dig om din tilmelding, senest den 7. november 2014.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Fastsættelse af forretningsorden
 • Godkendelse af dagsorden
 • Beretning over klubbens virke i den forløbne periode v/ klubformand
 • Regnskab ved kassereren
 • Fastsættelse af kontingent
 • Budget
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
  - Lone N. Nielsen (ønsker ikke genvalg)
  - Janni M. S. Jensen (modtager genvalg)
  - Joan Pedersen (ønsker ikke genvalg)
 • Åbent punkt
 • Afslutning ´

Læs referatet her