Generalforsamling 2011

Mandag den 23. november

Faggruppeklubben for social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter afholdte den 23. november 2011 ordinær klubgeneralforsamling. 

Dagsorden:

• Valg af dirigent
• Fastsættelse af forretningsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Beretning over klubbens virke i den forløbne periode v/ klubformand
• Regnskab ved kassereren
• Fastsættelse af kontingent
• Budget
• Indkomne forslag
• Valg
• Åbent punkt
• afslutning

Du kan se referatet fra klubgeneralforsamlingen her

Med venlig hilsen
Klubbestyrelsen