Servicesektor2024
Bagerst fra venstre- Finn, Kim, Henrik og Claus. Forrest Bent, Dorthe og Helle

Sektorbestyrelsen FOA Frederikshavn

Servicesektoren

  • Sektorformand: Claus R. Fischer, FOA Frederikshavn
  • Sektornæstformand: Helle Risager Jensen, Bofællesskaberne i Frederikshavn Kommune
  • Bestyrelsesmedlem: ​Finn Windberg Olesen, Kappelborg Skagen
  • Bestyrelsesmedlem: Kim Sommer Eggert, Ejendomscentret Frederikshavn
  • Bestyrelsesmedlem: Henrik Kruse, Ejendomscentret Frederikshavn
  • Bestyrelsesmedlem: Bent Kristensen, Ambulancebehandler, Region Nordjylland
  • Bestyrelsesmedlem: Dorthe Louise Mikkelsen, Frederikshavn svømmehal.
  • Bestyrelse suppleant: Vakant