Hvem er vi - servicesektoren FOA Frederikshavn

Faggrupperne i servicesektoren

Område:

Servicesektoren i FOA Frederikshavn er en fusion af kost- og service samt teknik- og servicesektoren. Servicesektoren har primært medlemmer indenfor følgende områder og faggrupper:

Teknik

  • Teknisk servicemedarbejder og Teknisk serviceledere ansat ved en kommune
  • Parkeringsvagter-/kontrollører ansat ved en kommune 
  • Søfolk ansat ved kommunale færgeselskaber 
  • Pedeller ved ældreboliger, daghjem og dagcentre ansat ved Regionen
  • Paramediciner ansat i Den Præhospitale Virksomhed Akutbil, i Regionen.

Kost

  • Husassistenter på det kommunale, regionale og statslige område.
  • Husassistenter ved rådhuskantiner
  • Husassistenter på sygehuse
  • Kantineledere