Pædagogisk Assistent Uddannelse

Beskrivelsen herunder er for erfarne/allerede ansatte på 25 år og derover. Er du uerfaren eller under 25 år, kan du tjekke dine muligheder i via linksene i boksen til højre.

Uddannelsen foregår på SOSU Nords afdeling, Øster Alle i Aalborg. 

Optagelseskrav:

Ansøgeren skal være 25 år og have mindst 2 års praksiserfaring indenfor et relevant erhvervsområde (typisk pædagogmedhjælper, dagplejer eller omsorgsmedhjælper).

Der skal udarbejdes en GVU-plan og fortages IKV (Individuel Kompetence Vurdering) af Kursusafdelingens studievejleder.

Der kan i enkelte tilfælde være tale om at ansøgere skal supplere deres praksiserfaring i op til max. 8 uger. Eksempelvis ud i praktik indenfor relevant fagområde.

Udgifter.

Undervisningen er vederlagsfri og koster derfor ikke kursisten noget. Der kan søges VEU godtgørelse efter gældende regler. Forhør eventuelt A-kassen nærmere om satser mv.  

Allerede ansatte pædagogmedhjælpere, dagplejere eller omsorgsmedhjælpere, der starter på uddannelsen, har jf. overenskomsten ret til en særlig uddannelsesløn. .

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger og aftale vedr. samtale med studievejleder kan fås ved henvendelse til skolens Praktik- og uddannelses- rådgivning (PUR) på telefon 72 21 81 00. Du kan også besøge SOSU Nords hjemmeside www.sosunord.dk

Søg yderligere oplysninger om uddannelsen og indhold i boksen til højre.