Frederikshavns nye ejendomscenter

I FOA støtter vi sådan set ideen bag opdelingen af Frederikshavn kommune i 5 områder. Man kan sikre et ensartet højt serviceniveau og gøre brug af visse stordriftsfordele. Men man må ikke kaste barnet ud med badevandet

Ejendomscenter: Et gammelt ord siger, at det kan være dyrt at være fattig. Frederikshavn kommune er ved at ændre på den måde, som man løser drift- og vedligeholdelsesopgaverne på i kommunens institutioner. Det kan da være meget sundt, for kommunens ejendomme er jo trods alt den største værdi vi som borgerne ejer i fællesskab. Den værdi skal der passes godt på!

Tekniske serviceledere på kommunens skoler – pedeller kalder vi dem til hverdag, har med viden, kunnen og et stort engagement tage sig af ”Deres skole”. De er dedikeret til deres jo, og det tror vi i FOA, at alle nyder gavn af. Men at gøre tekniske serviceledere til medarbejdere og sætte dem ned i løn, er et meget dårligt udgangspunkt for en velfungerende og effektiv organisation. Det er ikke just motivationsfremmende – tvært imod.

I FOA støtter vi sådan set ideen bag opdelingen af Frederikshavn kommune i 5 områder. Man kan sikre et ensartet højt serviceniveau og gøre brug af visse stordriftsfordele. Men man må ikke kaste barnet ud med badevandet.

I FOA mener vi, at kommunen er ved at gøre et godt projekt dårligt. Det er godt at tænke i helheder. Det er godt at bruge eksisterende kompetencer og viden på tværs af institutioner og områder. Men det er tåbeligt at demotivere sine medarbejdere, når det er motivationen der får tingene til at fungere.
Lad dog servicelederne beholde deres job og deres løn. Giv dem også gerne ansvaret for drift og vedligehold af de omkringliggende institutioner – i tæt samarbejde med institutionslederen. Og lav så et dygtigt og kompetent korps af medarbejdere, der kan være med til at løse større opgaver og give en hånd med, der hvor behovet er eller opstår. Det vil bevare den høje motivation, give mulighed for stordriftsbesparelser og kunne sikre et højt og ensartet serviceniveau overfor brugerne af kommunens institutioner, og at værdierne bevares og ikke smuldrer væk i registreringer og administration.


For yderligere information, kontakt: 

Sektorformand, teknik- og servicesektoren 
Louise Krüger Nielsen, mobil 2619 5670 eller mail lokn@foa.dk
FOA - Fag og Arbejde, Frederikshavn
Constantiavej 35
9900 Frederikshavn