Økonomisk dækning under konfliktenHovedbestyrelsen besluttede den 21. september 2007 at yde støtte til medlemmer, der er indmeldt i forbundet senest den 1. januar 2008. For nyansatte efter 1. januar 2008 skulle indmeldelse dog først ske fra første ansættelsesdag.

Medlemmer i konflikt vil modtage konfliktunderstøttelse svarende til den manglende lønudbetaling efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, da der ikke skal svares arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelse.

Har du arbejdet lige så meget eller mere i nødberedskabet, end det du er blevet trukket i løn, udbetales der ikke konfliktunderstøttelse.

Feriepenge af beløbet vil, ligeledes efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, blive udbetalt sammen med konfliktunderstøttelsen. Herudover vil der også blive indbetalt pensionsbidrag svarende til den manglende pensionsindbetaling.

Forbundet har besluttet, at der i løbet af efteråret foretages en regulering på 4,09% af den konfliktunderstøttelse, der er udbetalt. Dette svarer til den stigning der har været i lønnen pr. 1. april 2008.

Det er den lokale afdeling, der registrerer de nødvendige oplysninger, hvorefter udbetaling foretages af forbundet.

Papirer FOA skal bruge, for at udbetale konfliktunderstøttelse


Bemærk, at der er forskel på om du er kommunalt ansat eller ansat i Regionen


Klik på det, der passer på dig herunder:

Kommunalt ansat


Regions ansat

Sygemeldt