For de Regions ansatte gælder følgende:

Regionen foretgaer løntræk 2 gange i løbet af konfliktperioden. Første gang var i april lønnen, og for dette løntræk har FOA Frederikshavn foretgaet udbetaling. 

Anden gang der sker løntræk er på lønsedlen for maj måned. 
 

Er du Regions ansat skal vi bruge følgende:


Strejkekortet OK08a i udfyldt stand
Lønseddel for april
Lønseddel for maj (den hvor løntrækker fremgår af)
Lønseddel for arbejde i nødberedskab
Udfyldte skemaer vedr. vagter i nødberedskab

Hvornår kommer pengene


OBS: Vi kan ikke foretage udbetaling før vi har modtaget alle de nævnte papirer fra dig.

Der går maksimalt 5 bankdage (hverdage) fra FOA modtager papirerne, til konfliktunderstøttelsen udbetales.