Sygemeldt i forbindelse med konflikten

Under en overenskomstmæssig strejke sker der det, at alle der er omfattet af strejken trækkes i løn. Dette gælder også de medarbejder, der måtte være syg i kortere eller længere tid. 

Har du været syg i mindre end 14 dage i forbindelse med konflikten, har retningslinien fra FOA været, at du i stedet for at møde op og lade dig registrere, skulle sygemelde dig på HOTline telefonen. I dette tilfælde dækkes dit løntab/løntræk fuldt ud af FOA, når vi udbetaler strejkepenge.
 

Langtidssyg - her gælder andre regler


Hvis du op til konflikten har været syg i længere tid, og er omfattet af reglerne om sygedagpenge, udbetaler FOA Frederikshavn ikke den fulde kompensation til dig. Du skal i stedet anmode sygedagpengekontoret om sygedagpenge, og så "fylder" FOA Frederikshavn op med strejkepennge, således du ikke mister penge i forbindelse med konflikten.

Fra langtidssygemeldte skal vi bruge følgende:


Strejkekortet OK08a i udfyldt stand
Lønseddel for april
Lønseddel for maj (den hvor løntrækker fremgår af)
Udbetalingsspecifikation fra sygedagpengekontoret (den hvor det fremgår, hvor mange sygedagpenge du har fået udbetalt).

Hvornår kommer pengene


OBS: Vi kan ikke foretage udbetaling før vi har modtaget alle de nævnte papirer fra dig.

Der går maksimalt 5 bankdage (hverdage) fra FOA modtager papirerne, til konfliktunderstøttelsen udbetales.