Pædagogisk sektor i FOA Esbjerg

Bestyrelsen

Formand Heidi Brunsgaard Kristensen 

Næstformand Bente Skjøth 

                                                              

Bestyrelsesmedlem:                                    

Bestyrelsesmedlem Lona Frøsig - dagplejer                        

Bestyrelsesmedlem Hanne Tosti - dagplejer                             

Bestyrelsesmedlem Charlotte Laustsen - pædagogmedhjælper                  

Bestyrelsesmedlem Jette Jørgensen - dagplejer                               

Bestyrelsesmedlem Tenna Danielsen - pædagogisk assistent 

Bestyrelsesmedlem Laila Bøtker - dagplejer 

                                                                                         

Bestyrelsessuppleant Helle Eliasen - pædagogisk konsulent

 

Tilforordnet Susan Bønnelykke - faglig medarbejder

 

Område

Pædagogisk sektor har ca. 1300 medlemmer.

Pædagogmedhjælper 
Dagplejer
Dagplejepædagoger 
Dagplejeleder/souschef 
Pædagogiske konsulenter
Pædagogisk assistent
Omsorgs/pædagogmedhjælpere

Aktivitet